۲۱ مرداد ۱۳۸۸

پیشنهاد : اگر آسمان شما مانند آسمان جنوب غبار آلود نیست امشب نگاهی به آسمان داشته باشید، آسمان ایران امشب شهاب باران می شود . شهاب باران برساوشی که از چندی پیش شروع شده نیمه شب امشب (چهارشنبه 21 مرداد ) تا بامداد فردا(پنجشنبه 22 مرداد ) در آسمان ایران به اوج خود می رسد .(جزئیات بیشتر +)