۱۰ مرداد ۱۳۸۸

من اعتراف می کنم که اعتراف می کنم !

می کنم من با رضایت اعتراف
کرده ام یک عالمه کار خلاف
از برای کودتای مخملی
دوختم یک تکه مخمل بر لحاف
...
هست در پستوی ما یک لامپ سبز
کردمش خاموش و روشن آن و آف
...
بازجوی نازنین حق با شماست
بنده تسلیمم بدون اختلاف
...
اگر رغبتی به خواندن شعر بطور کامل داشتید به اینجا بروید

هیچ نظری موجود نیست: