۱۰ مرداد ۱۳۸۸

ما پیروز خواهیم شد / ویکتور خارا

15سپتامبر 1973 و بعد از کودتای پینوشه علیه سالوادور آلنده تعداد زیادی به قتل می رسند و ویکتور خارا شاعر و آوازه خوان انقلابی شیلی نیز به همراه تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی دستگیر و به استادیوم شهر سانتیاگو منتقل می شود . استادیومی که خارا چند ماه قبل در آن برای مردم آواز خوانده بود . در استادیوم سانتیاگو کودتاچیان ابتدا استخوان های دست و انگشتان او را می شکنند و بعد از او می خواهند که برای آنها آواز بخواند. ویکتور خارا هم ترانه " ما پیروز خواهیم شد " را می خواند:
پنج هزار نفر این جاییم
در این بخش کوچک شهر

چه دشوار است سرودی سرکردن
آن‌گاه که وحشت را آواز می‌خوانیم
وحشت آن‌که من زنده‌ام
وحشت آن‌که می‌میرم من
خود را در انبوه این همه دیدن
و در میان این لحظه‌های بی‌شمار ابدیت

که در آن سکوت و فریاد هست
لحظه پایان آوازم رقم می‌خورد.

* لینک دانلود ترانه های ویکتور خارا

هیچ نظری موجود نیست: