۲ شهریور ۱۳۸۸

یک پیشنهاد و یک شرح مختصر

- رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران : شایسته است نام وزارت " آموزش و پرورش" به وزارت "پرورش و آموزش" تغییر یابد.
شرح مختصر: به علت حجم بالای بلاهت حاکم بر جمله فوق ، پیشنهاد کارشناسی شده رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در گروه جملات بدون شرح می آید .

۲ نظر:

ناشناس گفت...

اگر شما یکی اول پرورش می یافتید بعد وارد آموزش می شدید این بلاهت شامل " آموزش و پرورش " نمی شد .

فیدوس گفت...

شانزده سال ه که من هر سال اول مهر ماه اولین حرفم با دانش آموزان همین ه که من برای معلمی ساخته نشدم، یعنی نه من که خیلی های دیگر از همشغل ان من ( فقط هم شغل ) لیاقت معلمی کردن را نداریم . اما ناشناس عزیز بلاهت این مدیر چه ارتباطی با پرورش بنده دارد ؟!