۱۷ مرداد ۱۳۸۸

روز خبرنگارروز خبرنگار مبارک.سهم ما فقط یک فاتحه است،شایدهم یک تاج گل بر سر مزارمان ویا... دیگر هیچ. پاینده باشید+
عکاس : ساتیار امامی

۱ نظر:

صمد گفت...

سلام
و البته خود خبرنگار وضعیتش در هاله ای از ابهام قرار داره
دقیقا مشخص نیست این وسط چی کار داره میکنه!بهش میگن اینو بنویس و اونو ننویس و هر که هم برخلاف این عقیده بود یا سر از امثال کهریزک در می آورد یا هم مانند تئورسینهای اصلاحطلب دادگاهی...