۲۶ مرداد ۱۳۸۸

با حکم دادستانی، روزنامه اعتماد ملی به علت مشکلات چاپخانه توقیف موقت شد!


خبر اول :حسین کروبی (فرزند مهدی کروبی مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی ) شب گذشته در گفتگو با سحام نیوز گفت : شب گذشته ( یک شنبه شب ) نماینده دادستانی با حضور در چاپخانه روزنامه اعتماد ملی توقیف موقت این روزنامه را اعلام کرد .
فرزند مهدی کروبی علت توقیف روزنامه را چاپ نامه کروبی در پاسخ به هتاکی های صورت گرفته نسبت به وی دانست .لینک خبر
خبر دوم : قاضی مرتضوی دادستان تهران علت عدم توزیع روزنامه اعتماد ملی در روز دوشنبه را وجود مشکلات در چاپخانه دانسته و می گوید که این روزنامه توقیف نشده است . لینک خبر
خبریک و نیم : نماینده دادستانی نیمه شب گذشته با حضور در چاپخانه روزنامه اعتماد ملی گفت که چاپخانه شما ( روزنامه اعتماد ملی ) هیچ مشکل خاصی نداره ؟ کارگران چاپخانه گفتند :نه! و نماینده دادستان گفت : هیچ مشکلی ؟! و آنها دوباره گفتند : نه ، هیچ مشکلی نداره . نماینده دادستان گفت : که هیچ مشکلی نداره ها ، فردا معلوم میشه که چاپخونه مشکل داره یا نه . به گزارش خبرگزاری ما به نقل از یکی از کارگران چاپخانه نماینده دادستان بعد از گفتن این جمله گفت :روزنامه اعتماد ملی فردا دوشنبه به علت پاره ای مشکلات در چاپخانه این روزنامه چاپ نمی شود .و بعد هم رفت . لینک خبر
- نسخه توزیع نشده اعتماد ملی که چاپخانه بخاطر آن خراب شد !

۲ نظر:

فرید محمدی گفت...

اعتماد ملی به خاطر چاپخانه تعطیل نشده بلکه بخاطر صداقت تعطیل شده و امروز بزرگترین اشتباه صداقت و سادگی است

فرهاد گفت...

اولین نتیجه توقیف اعتماد ملی: کنجکاوی مردم و همه گیر شدن افشاگریهای یکشنبه کروبی. ))

ملت دیگر اعتماد ملی ندارند!!