۲۱ مهر ۱۳۸۹

هوا پر است از صدای مرضیه

مرضیه در طول دروان خوانندگی خود هزار آواز خواند ... مرضیه اولین خواننده زنی بود که توانست در برنامه گل های رنگارنگ رادیو آواز بخواند ... مرضیه شانزده سال را در سکوت گذراند ... مرضیه مرد اما هوا پراست از صدای مرضیه و ریه های من هم

هیچ نظری موجود نیست: