۱۴ مهر ۱۳۸۹

ویدیوی تنبیه شدید بدنی چند کودک توسط مربی شنا و چند نکته

چیزی که در این ویدیو می بینیم :
یک مربی شنا با خونسردی و در برابر دیدگان دو مربی دیگر سه کودک را یکی یکی به پشت دراز کرده و با کفش شنا (غواصی) به کفل و پشت آنها می کوبد . بدن خیس کودکان باعث شده تا درد ناشی از ضربات مربی شنا چند برابر شود . اما :
- چیزی که در این ویدیو نمی بینیم اصلن مهم نیست ، یعنی اصلن مهم نیست که این سه کودک چه گناهی مرتکب شده اند که مستوجب چنین عقوبتی باشند
- خونسردی دو مربی دیگر و بی تفاوتی آنها نسبت به این صحنه نشان دهنده آن است که این کار لااقل در این استخر امری عادی و روزمره است
- چهره این سه کودک و مربی خطاکار آنها در فیلم بوضوح قابل تشخیص است و می توان این قضیه را پیگیری کرد
پی نوشت :( کودک سومی کوچکتر از بقیه بود و اشک های او بعد از ضربه کفش شنا ، دلم را بدرد آورد
* دو روز دیگر (8 اکتبر) روز جهانی کودک است
شرح تصویر : صحنه ای از ویدیوی فوق که در آن چهره مربی خطاکار و یکی از کودکان در حال تنبیه دیده می شود و دو کودک دیگر هم منتظر نوبت تنبیه شان هستند
لینک ویدیو در فیس بوک