۱۲ مهر ۱۳۸۹

2/200/000/000 کامنت

گفتم : شنیدی انعکاس بخشی از سخنان رئیس جمهوری کشورمان در سفر به نیویورک در خبرگزاری فرانس پرس "24" حدود 2/200/000/000 کامنت بدنبال داشت ؟+
چیزی نگفت
گفتم : نشنیدی چه گفتم ؟
باز هم چیزی نگفت
گفتم : اوهوی یارو با توام ، کری مگه ؟! یه چیزی بگو
گفت : این عددی که گفتی به ریال گفتی یا به تومان ؟
گفتم : مسخره می کنی ؟
گفت : آره ! برادر من تو یا نمیدونی 2/200/000/000 چقدر میشه ، یا هم اصلن نمی دونی کامنت چیه !
پی نوشت :) گوبلز هم گوبلزهای قدیم!
پی نوشت :)) گوبلز تصحیح می کند : دروغ هر چه بزرگتر باشد ، خنده دار تر است

هیچ نظری موجود نیست: