۲۱ مهر ۱۳۸۹

قطع ید

ماده 201 - حد سرقت بشرح زير است :
الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .
ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
ج - در مرتبه سوم حبس ابد .
د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .(قانون مجازات اسلامی)
تبصره 12 از ماده 198 : سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
- دادستان عمومی و انقلاب مشهد از اجرای حکم قطع دست یک سارق در زندان مشهد خبر داد ( حکم در مقابل چشمان تعدادی از زندانیان متهم به سرقت انجام گرفت ) منبع خبر
ادامه خبر بالا :
لازم به ذکر است که اوایل مرداد ماه سال جاری نیز در زندان مرکزی همدان به طور همزمان حکم قطع ید 5 سارق به اجرا درآمده بود.
- نمی دانم اجرای قطع دست جهت انجام مجازات اسلامی توسط چه کسی در زندان انجام می گیرد اما چند روز پیش در اخبار خواندم که پزشکان عربستان از درآوردن چشم یک محکوم به قصاص خودداری کردند و این حکم هم دست آخر اجرا نشد . منبع خبر
... رفته بودم بانک جهت ضمانت وام یکی از دوستان ، تا نوبتم بشود لم دادم روی صندلی راحتی اربابان رجوع و سر صحبت هم که از قبل باز بود و گوش دادن هم ناخواسته . تعریف می کرد که قبل از ظهر و همین یک ساعت پیش کسی زنگ زد پلیس 110 و ما هم سریع خودمان را رساندیم به محل ، در زدیم و رفتیم داخل و پرس و جو که چرا زنگ زدین 110 ؟ طرف که نای بلند شدن نداشت گفت که والا از سه روز پیش چیزی نداشتیم برای خوردن و از روی ناچاری زنگ زدیم به شما !

هیچ نظری موجود نیست: