۹ فروردین ۱۳۸۹

مستند "فیلسوف و سراینده" /نگاهی به زندگی اسماعیل خویی

با یک دل غمگین بجهان شادی نیست / تا یک ده ویران بود ، آبادی نیست
تا در همه جهان یکی زندان هست / در هیچ کجای عالم آزادی نیست - اسماعیل خویی
- مستند " فیلسوف و سراینده" حاصل گفتگوی صادق صبا با اسماعیل خویی شاعر معاصر مقیم لندن را از اینجا ، اینجا و اینجا (در سه قسمت ) دریافت کنید .

هیچ نظری موجود نیست: