۱۳ اسفند ۱۳۸۸

مرور کارنامه "هانکه"در استراحت مطلق

سه هفته استراحت تقریبن مطلق در رختخواب می تواند کسل کننده باشد و اعصاب خورد کن ، البته لابلای این اعصاب خوردی و کسالت، وقت اضافه برای دیدن چند فیلم خوب هم پیدا شده . مثلن مجموعه فیلم های مایکل هانکه ." پنهان"،" بازی های خنده دار"،"معلم پیانو" و"روبان سفید" را دیدم ،بعضی را البته برای بار چندم .
محمود خوش چهره به بهانه نقد " روبان سفید"نگاهی دارد به کارنامه فیلم سازی مایکل هانکه ،البته با تکیه بر فیلم های پنهان ،بازی های خنده دار و روبان سفید .دلیلی داشت که به فیلم تلخ "معلم پیانو" اشاره ای نداشت ، نمی دانم !
"روبان سفید:خانواده ی اقتدار گرا و فاشیسم " نوشته محمود خوش چهره

هیچ نظری موجود نیست: