۲۹ اسفند ۱۳۸۸

از این رفراندوم تا آن رفراندوم فرج است

من هم با شما موافقم- البته در همین یک مورد- که این راه ، راه خوبی است ، تازه من فکر می کنم که این راه می تواند بهترین راه هم باشد .
.
.
راستی:
آنها هم می گفتند رفراندوم ... رفراندوم و کتک می خوردند و باطوم وگاز اشک آور و کمی اسپری فلفل و!نمی دانم شاید بخاطر این کتک می خوردند که پشت بند آن می گفتند ... این است شعار مردم ... کسی چه می داند !
پی نوشت:
اینجا نوشته است که چندی پیش برادارن غیر دینی ما در مملکت سوئیس در رفراندوم حمایت قانونی از حیوانات و گرفتن وکیل تسخیری برای آنها شرکت کردند .
جهت اطلاع: عنوان مطلب ارتباطی با پی نوشت ندارد

هیچ نظری موجود نیست: