۱۳ اسفند ۱۳۸۸

یکصد سالگی پدر و درخت گردوی شهمیرزاد

همه گریه می کردند...زن و مرد و پیر و جوان و بر سر می زدند... به پهنای صورتش اشک بود و بغض آلود گفت بی پدر شدیم ... پدر طالقانی مرد ... هنوز از مرگ تجربه کسب نکرده بودم که درک بغض در گلویش برایم آسان باشد ... به خانه که برگشتیم نوار کاست رنگ و رو رفته سونی را روی ضبط گذاشت ..." بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنن ... این مردمن که کشته دادن... این توده ای ها ...توده های جنوب شهر تهرانند که کشته دادن..." و این تکه را من آن موقع ها و بعد ها چقدر دوست داشتم و گوش دادم !
- بیست اسفند 57 با روزنامه کیهان مصاحبه کرد و گفت" در مورد حجاب اجباری حتی برای زنان مسلمان هم نیست .چه اجباری؟..."
- 13 اسفند 1289درگلیرد طالقان بدنیا آمد و 19 شهریور 1358 در تهران درگذشت و به قول یکی از دوستان به اندازه مواجب بگیران کمیته امداد هم خیری از انقلاب ندید !
امروز یکصدمین سال تولد پدر طالقانی بود،کسی چه می داند شاید هم پدر در همان روزی بدنیا آمده بود که درخت گردوی یکصد ساله شهمیرزاد سمنان کاشته شد،درختی که یکی دو روز پیش و شاید هم به مناسبت روز درختکاری(15 اسفند)!توسط موسسه مالی و اعتباری صندوق مهر رضای این شهر قطع شد
- سخنرانی آیت الله طالقانی در کاخ سعدآباد با موضوع آزادی دراسلام/مدت سخنرانی :80 دقیقه

هیچ نظری موجود نیست: