۱۲ اسفند ۱۳۸۸

"طنز وبلاگی"را دانلود کنید ...عجله کنید ,از دهن میفته ها!

تا از دهن نیفتاده و سرد نشده پیشتهاد می کنم کتاب "طنز دات کام (طنز وبلاگی)" جمع آوری و نوشته شده بوسیله بی بی گل را از همانجا یا از همینجا دانلود کنید. طنز وبلاگی بی بی گل متاسفانه یا نمی دانم شاید هم خوشبختانه توسط مراجع ذیربط غیر قابل انتشار-چاپ- تشخیص داده شده و او - بی بی گل - هم نازنی -معائل فمنیستی نامردی- نکرده و گذاشته روی این ترنت به کوری چشم اون تر نت!

هیچ نظری موجود نیست: