۲۴ اسفند ۱۳۸۸

چهارشنبه سوری جیزِ

چهارشنبه سوری...
- چهار شنبه سوری ؟!...نه ...نه ...چهارشنبه سوری بدِ...جیزِ...دست و میسوزونه...
چهارشنبه سوری...چهارشنبه سوری
- نه عزیزم...چهارشنبه سوری کار بچه های بدِ...تو که بچه بدی نبودی!
چهارشنبه سوری ...چهارشنبه سوری ...چهارشنبه سوری
- چهار شنبه سوری می خوای چیکار اخه؟...بشین تو خونه تلویزیون تماشا کن ... ببین صدا و سیمای ملی زحمت کشیده برا سه شنبه آخر سال چه فیلم ای توپی گذاشته ... همه بزن بزن و تریپ عشقی ...نابودگر...جان سخت... هالیوودی ...چی می خوای دیگه ؟!
چهارشنبه سوری...چهارشنبه سوری...چهارشنبه سوری...چهارشنبه سوری
- خفه شو...گفتم نه ...چهارشنبه سوری نه ...تمام
چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری ...

۳ نظر:

باران گفت...

دیکتاتور....
چهارشنبه سوری... چهار شنبه سوری...

جلال گفت...

علیه ترقه و فشفشه هم فتوا دادن......

ناشناس گفت...

سلام آقارضا احوال بهتر
خوشبختانه خودمون هرگز چهارشنبه سوری نداشتیم
اقاجلال کی فتوا داده؟میشه من هم بدونم