۱۹ فروردین ۱۳۸۹

لطفن توریست ها را نکشید

توریست خیلی خوب است . توریست با تروریست خیلی فرق دارد . توریست به خودش بمب نمی بندد و جایی را منفجر نمی کند ، در عوض از کشور خودش مقداری پول می آورد و در کشور ما خرج می کند . پول خوب است و از بمب خیلی بهتر است . با پول خانه درست می کنند اما با بمب خانه ها را خراب می کنند . پس توریست خیلی بهتر از تروریست است .
خبر: چند روز پیش یک توریست آلمانی به منطقه ما آمد ، توریست آلمانی یک سگ داشت . مردم ما که خیلی مهمان نواز بودند شیشه های ماشین او را شکستند ، پول هایش را بردند و سگش را هم با تیر زدند .
راستی : از ورود آخرین توریست خارجی به منطقه ما چندین ده سال می گذرد ...
پیشنهاد : توریست خوب است ٰ لطفن توریست ها را نکشید .

۱ نظر:

من غلط بکنم گفت...

هنوزم که یه خورده نمک داری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!