۳ فروردین ۱۳۸۹

به امید روزی که

به امید روزی که در خانه هر ایرانی - گلاب به روی همه - یک دست به آب (توالت فعلی) فرنگی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: