۱۸ شهریور ۱۳۸۹

اعتراف

در اتاقک اعتراف کلیسا کسی اعتراف می کند ، در آنسوی دریچهِ اتاقک اعتراف بجای کشیش ، بازجو (بازجو یا قاضی یا چه می دانم مثلن یک نظامی ) نشسته است .

هیچ نظری موجود نیست: