۲۲ شهریور ۱۳۸۹

بخاطر بوی ماه مدرسه ... پیف ، پیف

از آنجایی که باز آمد بوی ماه مدرسه - دانش آموزان و ایضا معلمان محترم : پیف ، پیف ... بوی بو گندو میاد بوی بو گندو میاد - و نا سلامتی من هم معلم هستم و قطعن باید برای این بو ... ببخشید ، روزها ... چیزی بنویسم ، و از آن جایی که حس و حال و شوق و رغبتی برای نوشتن در اینباره خاص وجود ندارد پیشنهاد می کنم گزارش مجله "فارین پالیسی" را بخوانید که به بررسی متون آموزشی کتاب های درسی می پردازد در عربستان ، چین ، آمریکا ، روسیه و البته ایران . و اینکه تقریبن در روسیه ، چین ، عربستان و ایران متون آموزشی آنقدر به هم شباهت دارد که انگار از روی هم تقلب کرده اند ! از جمله تحریف تاریخ ، نگاه ایدئولوژیک به مسائل آموزشی و غیره .
گزارش مجله "فارین پالیسی"

۲ نظر:

انفرادی گفت...

آنها هنوز جوانند...
تازه خواندم ش و این بغض که گریه نمی شود. دلم می خواهد یک دل سیر گریه کنم. نه فقط برای خاوران که برای همه چیز....
دلم می خواهد دست بیندازم گردن خیلی ها و بی صدا سیر گریه کنم.....

رضا سیدی پور گفت...

آنها پیر نمی شوند عبد ، نه پیر می شوند و نه فراموش . تلاش ها مذبوحانه است و ره به هیچ جا نمی برد ... تو می دانی و من هم ...