۱۴ شهریور ۱۳۸۹

هیاهویِ استخدام در آموزش و پرورش برای هیچ

پیش درآمد: اینکه در کشورهای مختلف ، دولت ها یاد و خاطره جانباختگان جنگ را گرامی می دارند و حتی به خانواده های آنها (در صورت از دست دادن سرپرست خانواده) کمک های مالی می کنند یک چیز است و اینکه حاکمیت حق دیگران را به اسم گرامیداشت خاطره جانباختگان جنگ پایمال می کند چیزی دیگر است .
و اما : سر و صدا و هیاهوی استخدام چندین هزار نفر در آموزش و پرورش - بعدِ گذشتن از هفت خوان امتحان و گزینش - گوش فلک را کر کرده که لابد تا دورترین نقاط کشور هم در جریان امر قرار گرفته اند .
نتیجه : دختر یک متر و هشتاد سانتی متر قد داشت و گریه می کرد و صورتش خیس اشک بود ، می گفت که کارشناسی ارشد تربیت بدنی دارد و چندین مدال استانی و حتی کشوری دارد اما در آخرین مرحله استخدام چندین هزار نفری آموزش و پرورش در رشته تربیت بدنی جایش را به یک فوق دیپلم گرافیک با سهمیه فرزند شهید دادند .
تمام
مرتبط با موضوع : تجمع و اعتراض بی سابقه در ساری نسبت به اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
پی نوشت : خبرهایی از بی عدالتی در اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به گوش می رسد که مخ آدم سوت می کشد

هیچ نظری موجود نیست: