۲۹ شهریور ۱۳۸۹

آلزایمر گرفته ام به گمانم !

روزهای خوب ... زمانی که مجلس در راس امور بود !
پی نوشت :( چیزی یادم نمی آید ، یادم باشد عصر بروم دکتر ، این روزها خیلی فراموشکار شده ام ... آلزایمر نگرفته باشم ؟!

هیچ نظری موجود نیست: