۱۵ شهریور ۱۳۸۹

والا علم پزشکی پیشرفت کرده ، لطفن دست از سر خرس و گرازها بردارید

درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر سخت ترین دردها نیست اما بد دردی است و اوج درد در قسمت لگن و موقع قضای حاجت است ، خلاصه در میان همه دردها در رده الف قرار دارد و فرد مبتلا برای کاهش درد دست به هر کاری می زند . از جمله پیشنهادهای رایج در اینجا (ک - ب) رفتن تا کمرگاه در پوست گراز تازه شکار شده است که خود مراسمی دارد ، فرد مبتلا به عارضه بیرون زدگی دیسک کمر را به محل زیست گراز های وحشی می برند و شکارچیان زبده گراز را شکار کرده و زنده زنده شکمش را پاره می کنند و بیمار را تا کمر در میان شکم دریده گراز می گذارند برای چندین ساعت .
- اینکه بیمار مداوا می شود یا نه را نمی دانم و در باب علمی بودن این روشِ درمان ، مکتوب در جایی هم نخواندم
- بیش از هشت ماه درد ناشی از بیرون زدگی دیسک کمر را تحمل کردم و تن به این روش درمان ندادم
چه شد که این را نوشتم : بریدن زبان خرس ها در لرستان برای درمان بواسیر (هموروئید)!
پی نوشت : جهالت جغرافیای خاصی ندارد و اینکه دنیا کمی پیشرفت کرده و چیزی درست شده به اسم علم پزشکی که اتفاقن پیشرفت خوبی هم دارد و خیلی هم سریع تا دورترین نقاط جهان می رود .

هیچ نظری موجود نیست: