۲۹ مرداد ۱۳۸۹

محارب ، شیوا نظرآهاری و کاری که از دست ما بر می آید

محارب : "حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه برمی‌خیزند و می‌کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بندگان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا تبعید است و این مجازات‌ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خواری بر پیشانی آنان در دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظارشان می‌باشد" آیه 33 سوره مائده
" محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندن مردم وسلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا، و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد." تحریر الوسیله نوشته آیت الله خمینی
- ماده 183 ، 186 ، 187 ، 188 ، 190 ، 191 ، 498 ، 499 قانون مجازات اسلامی ، مربوط به جرم محاربه می باشد . که در همه آنها به نوعی استفاده از اسلحه - سرد یا گرم - شرط تشخیص محارب است . ویکی پدیا
شیوا نظرآهاری : 26 ساله ، فعال حقوق بشر و حقوق کودکان کار ، روزنامه نگار و وبلاگ نویس تا کنون چندبار دستگیر و محاکمه شده و در حال حاضر هم با احتمال اتهام سنگین محاربه در زندان بسر می برد . ویکی پدیا
شرمنده شیوا نظرآهاری هستیم و تنها کاری که از دست ما بر می آید : از آنجایی که شیوا نظرآهاری نه به استفاده از اسلحه اعتقاد دارد - بر اساس نوشته ها و زمینه فعالیت او - و نه تاکنون دست به اسلحه برده و بر اساس کتاب ، فقه و قانون ، اتهام محاربه در مورد او صادق نیست ، به اینجا رفته و نامه اعتراض به حکم شیوا نظرآهاری را خطاب به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امضاء می کنیم .


هیچ نظری موجود نیست: