۱۰ مرداد ۱۳۸۹

ویران شود آن شهر که میخانه ندارد و باز هم انقلاب ها دو دسته اند

... خمیازه کشیدیم به جای قدح می
ویران شود آن شهر که میخانه ندارد ...
نجیب کاشانی
پی نوشت : انقلاب ها دو دسته اند ، دسته اول آنهایی که برای بستن میخانه ها رخ می دهند و دسته دوم انقلاب هایی که احتمالن بوقوع خواهند پیوست برای گشودن در میکده ها .

۲ نظر:

آگاهی گفت...

خیلی انقلابها هم هستند که هدفشان بزرگتر از این حرفهاست ولی برای عده خاصی ولی برای عوام شاید پایین تر از گشودن یا بستن در میکده ها باشد

ناشناس گفت...

سلام

بله
و اینچنین میگذرد روزی روزگاری ما
کاریش هم نمی شود کرد
...