۲۱ مرداد ۱۳۸۹

" مجازات مشخص شده در قانون " بجای سنگسار

در شرع که هست ، در قانون هم وجود دارد ، اجرا هم می شود گاه و بی گاه ، اما صدا و سیما بجای کلمه " سنگسار " از جمله " مجازات مشخص شده در قانون " استفاده می کند .
پی نوشت : چرا؟
- ویدیوی اعتراف تلویزیونی سکینه محمدی - متهم به زنای محصنه و محکوم به سنگسار - از بخش خبری بیست و سی شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران ( از دقیقه ده به بعد )

هیچ نظری موجود نیست: