۱۷ مرداد ۱۳۸۹

تبریک "روز خبرنگار "بر حسب عادت با سه پی نوشت

بر حسب عادت ، " روز خبرنگار " مبارک .
پی نوشت : این تبریک شامل همه خبرنگاران در بند (از اوین تا رجائی شهر کرج ) ، خارج از بند ، دراعتصاب غذا ، اصلاح طلب ، محافظه کار و غیره می شود .
پی نوشت دو : منظور از وغیره خبرنگاران روزنامه های کیهان ، رسالت ، جوان ، فارس نیوز ، ایرنا و غیره می باشند .
پی نوشت سه : بخشی از این تبریک به لباس شخصیِ موتورسوارِ اسلحه به کمری می رسد که بیست و دوم خرداد امسال در بلوار کشاورز نزدیک به یک ساعت ما را بازجویی خیابانی کرد و دست آخر هم خودش را خبرنگار یک روزنامه معتبر معرفی کرد .

هیچ نظری موجود نیست: