۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

در باب نامه هایی که می رود به سویش

در دور اول سفر هیات دولت به استان کهگیلویه و بویر احمد 200 هزار نامه تقدیم رئیس جمهور شد .
در دور دوم سفر هیات دولت به استان کهگیلویه و بویر احمد 312 هزار نامه تقدیم رئیس جمهور شد .
در دور سوم سفر هیات دولت به استان کهگیلویه و بویر احمد 150 گونی معادل 2778 کیلو نامه تقدیم رئیس جمهور شد ، اگر هر نامه 5 گرم وزن داشته باشد ، تعداد نامه های تقدیم شده به رئیس جمهور 555600 فقره می باشد . فرارو
- با این ارقام ، تعداد نامه های تقدیم شده به رئیس جمهور در دور سوم نزدیک به سه برابر دور اول بوده که نشان دهنده :
الف) بهتر شدن وضعیت معیشتی ، شغلی و مالی مردم می باشد ب) بدتر شدن وضعیت معیشتی ، شغلی و مالی مردم می باشد
در ضمن : گزینه های ج و د بعدها اعلام نمی شود و اینکه کاریکاتور استفاده شده از کارهای احسان گنجی است که پیشنهاد می کنم برای مشاهده بهتر، روی آن کلیک کنید .

هیچ نظری موجود نیست: