۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

برای لحظاتی از مرگ هراسیدم

هرگز از مرگ نهراسیده ام / حتی زمانی که سوار بر هواپیمای شرکت آسمان از تهران به یاسوج رفتم و در میان سر و صدای وحشتناک هواپیما هر لحظه منتظر از هم وا رفتن آن اتوبوس هوایی بودم / تصحیح می شود / برای لحظاتی از مرگ هراسیدم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

چی میشد میمردی همه مون راحت میشدیم!

همراه ناشناس گفت...

موافقم.