۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

مجسمه های غیب شده ، مجسمه های منهدم شده

هیچ ارتباطی بین غیب شدن مجسمه های برنزی تهران و انهدام مجسمه های بزرگ بودا در بامیان افغانستان و توسط طالبان وجود ندارد ... انشاء‌الله

هیچ نظری موجود نیست: