۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹


مادران سه کوهنورد آمریکائی در نیویورک - دبی و تهران

۱ نظر:

کیناز گفت...

هر جوری که فکرش را بکنید ، این سه نفر نمی توانسته اند چند کوهنورد ساده و بی نوا باشند (می توانید در مورد سوابق و فعالیت هایشان جست و جو کنید)
حتی اگر هم باشند ، اینان به طور غیر قانونی از مرز گذشته اند و باید طبق قانون با آن ها رفتار شود