۳ خرداد ۱۳۸۹

خوشا رهایی

این روزها بیشتر از اندازه کافی حالم گرفته است ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ما نیز دیگر حالی برایمان باقی نمانده!