۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

تبریک به یک صدرا

سید صدرالدین محقق از فلاسفه عصر صفویه نیست ، همان صدرای خودمان است که در جشنواره اعتیاد و رسانه و رقابت با 644 اثر ارسالی توانست مقام اول را در بخش خبر و برای خبر " افزایش تولد نوزادان معتاد نگران کننده است " کسب کند .
پی نوشت : از کلیه برادران و خواهرانی که قصد نق و زخم در دل و بر زبان دارند خواهشمندیم توجه داشته باشند که صدرا یک خبرنگار است و خیلی هم بد میل نیست که در این وادی حرفه ای شود پس بی خود و بی جهت کام او را با یادآوری آنچه در این یک سال بر روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل گذشته است ، تلخ نکنید که او خود اگر نه بیشتر از من و ما که اقلن کم به اندازه خودمان درگیر و نگران بوده و هست . نظر من این است که همین حالا به او تبریک گفته و برایش روزهای بهتری آرزو کنیم .
در ضمن در این صفحه می توانید همه چیز درباره خیام بخوانید ، بشنوید و ببینید .

۱ نظر:

صدرا گفت...

ممنانم رضا ممنانم