۶ تیر ۱۳۸۹

" پفیوز " در لغت نامه دهخدا

۳ نظر:

مهرگان نام آور گفت...

امروز این لغت ولغات مشابهی را به شعر نسبت دادم .خوشحال از بودنشانم .اگه دری وری نبود آدم-شاعر مجبور میشد همش شعر بگه و این خیلی منزجرکننده ست .مرسی هم

RS232 گفت...

البته پقیوز در یک مقطع زمانی کاربرد سیاسی داشت و فقط مورد استفاده یک طیف خاص بود و معمولا به همراه مردیکه و یا زنیکه آورده می شد.امروزه این لغت در فرهنگ کوچه کاربرد چندانی ندارد.

ناشناس گفت...

منزجر کننده س این علیِ احمقِ مطهری
راستی به نظر شما ما احمقیم یا علیِ احمقِ مطهری کودن است؟