۲ تیر ۱۳۸۹

سرگذشت " بنی آدم ..."

دقیقن 739 سال قمری از مرگ شیخ اجل می گذرد و نه من که یک ملت مانده اند که دست آخر " بنی آدم " اعضای یک پیکرند یا اعضای یکدیگر .
پی نوشت : حتمن شما هم مثل من از معلم و استاد دانشگاه و رادیو و تلویزیون و جن و انس شنیده اید که بر سر در سازمان ملل شعری از سعدی نوشته اند که " بنی آدم اعضای ..." ، متاسفانه یا هر چیز دیگر شما هم مثل من اینهمه مدت سرِکار بودین ، سخنان موسس مرکز سعدی شناسی را بخوانید .

۱ نظر:

عمو اروند گفت...

بچه کار آیدت ز گل طبقی
از گلستان من ببر ورقی
گل همین پیج روز و شش باشد
این گلستان همیشه خوش باشد.
فارغ از دغدغه‌های تو و من و او، گلستان او پس از ۷۳۹ سال هنوز پر از گل است.