۲۹ خرداد ۱۳۸۹

آن تعداد از مردم ایران که از جاده های داخل کشور جان سالم بدر می برند ، قربانی جاده های کشورهای دیگر می شوند . + و+

۱ نظر:

عريان گفت...

سلام

من دوباره امودم اما اين بار بي هيچ نام و نشاني

همگان بر اين امر واقف هستيم آنها از هيچ فشاري بر زنان مرز و بوممان فروگذار نبوده اند و هر وقت خواسته اند نيز با مقاومتي چند روبرو گشته اند. حالا ديگر خود آنها هم به اين يقين رسيده اند نمي توان حضورشان را ناديده انگاشت و از حقوق اوليه حتي محرومشان كرد تا اينكه بخواهند سد راهشان شوند در عرصه هاي اجتماعي.