۲۵ فروردین ۱۳۸۹

از کوبا تا کره شمالی / محض تفریح

در یک طرح آزمایشی جهت همآغوشی با امپریالیسم جهانی ، کلیه آرایشگاه های کوبا - زنانه و مردانه - به بخش خصوصی واگذار شد (لینک خبر - ویدیو).
در همین رابطه : براساس آخرین اخبار درز کرده از کره شمالی ، مردم کره شمالی هم مانند همه مردم دنیا از طریق تنها شبکه تلویزیونی خود برنامه طنز می بینند ، با این تفاوت که در مدت سی سال گذشته این برنامه طنز چند دقیقه ای هیچ تغییری نکرده و در طول هفته از تنها شبکه تلویزویونی کره شمالی پخش می شود، در خبر درز کرده توضیحی درباره اجبار مردم به خندیدن به برنامه مذکور داده نشده است .( لینک خبر همراه با لحظاتی از تنها برنامه طنز تلویزون کره شمالی ).

هیچ نظری موجود نیست: