۲۵ فروردین ۱۳۸۹

شعر"ژاک پره ور" و صدای شاملو

... زنده‏ گى ادامه داره.
زنده‏ گى با بافتنى جنگ كار
با كار جنگ بافتنى جنگ
با كار كار كار
زنده‏ گى
با گورستون.
بخش پایانی شعر "خانواده گی" سروده ژاک پره ور شاعر فرانسوی است که توسط احمد شاملو ترجمه شده . متن کامل شعر و مابقی اشعار پره ور را در اینجا بخوانید و از اینجا با صدای شاملو بشنوید .

هیچ نظری موجود نیست: