۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

داغ ننگ بی فروغ بودن

بیچاره کتاب " شعر و شاعران ایران و جهان " ! که همه عمر باید داغ ننگ بی فروغ بودن را بر دوش بکشد .

هیچ نظری موجود نیست: