۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

از سخنان شادی صدر برآشفته نشویم

"سنگ اول را کسی بزند که خود مرتکب این گناه نشده باشد " این را مسیح می گوید در روایات بجای مانده ، آن زمان که قرار بود زنی بدکاره سنگسار شود . همه سخن شادی صدر هم چیزی است با همین مضمون . روراست باشیم با خودمان که کدامیک از ما تا به الان با زبان ، دست و یا نگاه عرصه را بر زنی تنگ نکرده و حریم او را در کوچه و بازار ، محل کار یا هر جای دیگر نقض نکرده ایم . برآشفتگی ندارد که اینکار را هم نکرده باشیم به ضرب دست و تشر و نگاه غضب آلود مواظب بیرون نیامدن مچ دست و زیر گلو و تره موی آنها بوده ایم . شادی صدر هم می گوید اینهمه به سخنان این خطیب یا ان واعظ گیر می دهید نگاهی هم به خودتان داشته باشید . به من می گوید ، به ما می گوید . من که نمی توانم سنگ اول را بزنم ، شما را نمی دانم .

۲ نظر:

صدرا گفت...

آغا منم نمی تونم سنگ بزنم، اما این رو هم نمی تونم که با زبان و یا نگاه به زنی ادای احترام نکنم حالا اگر عرصه بر او تنگ می شود و حریمش نقض می شود اشکال از جای دیگریست، اعتراض دارم باید تجدید نظر بشه، میشه همین نگاه رو هم از ما سلب نکنین با این قوانینتون؟

امین رجایی گفت...

نظرم را در این پست نوشته ام. پیشنهاد می کنم بخوانید.