۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

میان ماه ما تا ماه آنها

رو کم کنی نیست اما تفاوت میان ماه ما تا ماه آنها را به خوبی نشان می دهد . اینطرف ما نامه می نویسیم روی دانه برنج تا بزرگی خودمان را نشان دهیم و کوچکی آنها را ( ممنون از وبلاگ مملکته داریم ؟ بخاطر معرفی لینک خبر) . آنطرف آنها نقشه سه بعدی کامل از جهان درست می کنند که هزار تای آن روی یک دانه نمک جای می گیرد ! آنهم در مدت زمان 2 دقیقه و 23 ثانیه .

هیچ نظری موجود نیست: