۱ دی ۱۳۸۸

خدایا جانش بستان!

درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت: دعای خیری بر من کن. گفت: خدایا! جانش بستان. گفت: از بهر خدای این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را.

هیچ نظری موجود نیست: