۲۷ آذر ۱۳۸۸

من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم
نطق محمد رضا پهلوی در محرم 1357

۱ نظر:

انفرادی گفت...

هین که حدسش را نیز بزنیم که تاریخ به این سادگی می تواند تکرار شود، دلمان می لرزد از شور و شوقی مرموز، از اینکه تو هم می توانی باشی و تاریخ را اینگونه به وضوح ببینی، و بالاتر اینکه تاریخ ساخته و پرداخته ی من و توست.