۱۰ آذر ۱۳۸۸

سفارش ویژه

سفارش ویژه :
پنج دست کت و شلوار هاکوپیان ، پنج قاب خاتم کاری ، پنج بسته گز پنجاه درصد مغز پسته بلداجی ، پنج قالیچه دست باف کرمان ، پنج بسته زعفران درجه یک خراسان ، پنج قوطی خاویار فرد اعلا و پنج لوح یادبود .
پنج انگلیسی که برای شرکت در مسابقات قایقرانی از بحرین راهی دوبی بودند در آب های خلیج فارس بازداشت شدند .

پیوست : پنج چوبه دار ، پنج چهار پایه ، پنج تکه طناب پنج متری ، پنج مامور اجرای حکم و پنج دستگاه امبولانس .
تاکنون پنج حکم اعدام در پیوند با نا آرامی های پس از انتخابات در ایران صادر شده است .

۱ نظر:

محمد درويش گفت...

درود ...
گاه بهترین کار گریستن است … دست کم انسان را سبک می کند و نمی گذارد فشار این همه نابخردی کار بیشتری دستش دهد. درود بر تو احساس پاکت. شاید رفتن دردناک آن روباه بیشتر بتواند به جامعه غفلت زده امروز تلنگر بزند که: مسلمانان مسلمانان! مسلمانی مسلمانی؟!