۲۹ آبان ۱۳۸۸

نه به اعدام ، این بار در روسیه

رئیس شورای قانون اساسی روسیه با قاطعیت از غیر ممکن بودن مجازات اعدام در این کشور از اول ژانویه آینده خبر می دهد . به این ترتیب روسیه که از چند سال پیش عملن مجازات اعدام را به حال تعلیق در آورده بود ، بصورت رسمی به جمع کشورهایی می پیوندد که مجازات اعدام را برای همیشه از قوانین جزائی کشورشان حذف کرده اند .منبع
پی نوشت : لغو مجازات اعدام در هر کشوری که باشد خوشآیند است و امیدوار کننده به اینکه روزی درهیچ کجای جهان چوبه داری برپا نشود و چوبه دار به عنوان نماد خشونت در قوانین بشری برای همیشه در کنار گیوتین به موزه فرستاده شود . اینکه اما تا آن زمان چند چوبه دار برپا می شود ، چند نفر روی صندلی الکتریکی قرار می گیرند و چه تعداد به جوخه های اعدام سپرده می شوند ...

۳ نظر:

foroohar گفت...

خوب است. اما چه می شود اگر تنها اعدام( در شکل مجازات مطلق) که به صورت کاملن آشکار است از بین نمی رفت، بلکه اعدام ( به شکل مجازات ابتذالی - که در آن فرد را به نیستی می کشانند و فرد به گونه ای مخفی وزیرکانه نیست می شود یا دچار عدم می شود و حاکمان این نیستی دادن را به حساب هستی دادن می گذارند و آنقدر دم دید نیست که بشود نگاه های حقوق بشری را برای حذف آن جلب وجذب کرد و....)هم از بین می رفت. تا آن روزها ..

ناشناس گفت...

سلام
این هم روزی روزگاری ماست
چه بخواهیم و چه نخواهیم
ایران سرنوشت تلخی دارد و ما هم اینجا انگار باید بسوزیم و بسازیم
ساختن را گرچه مشکل است اما راه درازی نیست

حسین گفت...

به سلامتی سوئد بزن بالا داره 100 ساله میشه