۲۹ آبان ۱۳۸۸

ستارخان ... ستارخان

ستارخان ... ستارخان ... تفنگ سرپرت کو ... ستار خان ... اسب تو آخورت کو ... ستارخان...
ترانه ستارخان را بی هیچ مناسبتی از اینجا دانلود کرده یا بشنوید .

هیچ نظری موجود نیست: