۲۱ آبان ۱۳۸۸

یک ندا در دو نما


۴ نظر:

انفرادی گفت...

حماقت که شاخ و دم ندارد. مگر نشنیده ای که گفته اند:
"بشارت می دهیم شما را به پیروزی آنگاه که دشمنان تان اهل خرد نباشند "
نقل از خودم!!!!

فرهــــاد گفت...

میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ...

علی پورسلیمان گفت...

مصاحبه اختصاصی سخن معلم با مادر آقای " محمد داوری " – معلم دربند ( 2 )


دوست دارم که همه زندانی ها آزاد شوند و محمد هم آزاد شود . حداقل خواسته من این است که می خواهم برای یک بار هم که شده محمد را ببینم ... ببینم محمد سالم است یا نه ، این زنده است و یا مرده...

این هست این نیست ... فقط می خواهم حتی شده از دور فقط او را یک نگاه کنم ...


دو ماه است دنبالش می گردم ؛خدایا نمی دانم چه کار کنم ...


شکایتم را پیش چه کسی ببرم ...

خدایا کمکم کن ...

حاج عباس گفت...

حاج رضا سلام خدا توفیقت بده من که چیزی جز سیاهی که فکر کنم از روسیاهی باشه نمیبینم.تواین سیاهی مفاتیحت بردار بیا سنگر امشب کمیل بخونیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!