۸ آبان ۱۳۸۸

داستان مردم سبز


first thay ignore you ابتدا شما را نادیده می گیرند
then thay laugh at you بعد به شما می خندند
than thay fight you بعد با شما مبارزه می کنند
then you vin بعد شما پیروز می شوید .
مهاتما گاندی
انیمیشن the story of green people (داستان مردم سبز) در چهار اپیزود و بر اساس جمله معروف مهاتما گاندی ساخته شده است .
انیمیشن " داستان مردم سبز " را از اینجا دریافت کنید .

هیچ نظری موجود نیست: