۲۷ مهر ۱۳۸۸

کیوان ستاره بود

یادی از مرتضی کیوان با شعر"پاییز درو" سروده و با صدای سیاوش کسرائی و شعر معروف " از عموهایت " سروده و با صدای احمد شاملو .
- عنوان مطلب نیز شعری است سروده هوشنگ ابتهاج برای مرتضی کیوان و همه اعدام شدگان پاییز 1333

هیچ نظری موجود نیست: