۳ آبان ۱۳۸۸

سياست خارجي در عرصه بين الملل بايد مانند زهرا خانم باشد

" وزیر امور خارجه ما آن دختر چهار ساله ای است که چادر به کمر بسته، درپشت تریبون و بغل رئیس جمهور گفت : يک صلوات بفرستيد، براي فلسطين".

۱ نظر:

فرشته گفت...

خوبه دیگه!!همه جا الگو داریم!!